top of page

מקבוצת רביבו אחזקות ונדל"ן

Anchor 1

כרישי נדל"ן בישראל - רשת תיווך ארצית, פועלת מזה כ-5 שנים, עוסקת במתן שירותי תיווך של קניה ומכירה של נכסים, מגרשים לקבלנים ותחום המסחרי עסקי מניב - מכירה של תחנות דלק בישראל.

כמו כן לחברה יש חברת בת - רביבו אחזקות ונדל"ן אשר פועל במתן שירותי שיפוצים ובניה, טיפול בנכסים של משקיעים בחיפה כגון: שכירות, גבייה, השכרה של הנכס וטיפול שותף בתחזוקה.

החברה מנהלת בנינים בשלמות של משקיעים, מטפלת ב-20 דונם של מסחרי בכל הצ'ק פוסט בחיפה, שכירות של אולמות תצוגה, מחסנים וחניות לכל עסק לפי הדרישה בכמות המ״ר. אנו קונים גם נכסים עם בעיות רישום או קשיי מימון.

שתפו באמצעות:

bottom of page