top of page
אתר
חייגו אלינו
פייסבוק
דוא"ל
Anchor 1

ברוכים הבאים לקריית החינוך העירונית אורט קריית מוצקין, החטיבה העליונה.
בביה"ס 3 שכבות גיל – י', יא', יב' במגמות לימוד שונות, לפי בחירתם האישית.


החטיבה העליונה
ברוח חזונו של ביה"ס, הקולט את כל תלמידי הקריה ומנסה לתת מענה לצורכיהם, פועלת החטיבה העליונה במתכונת של בית ספר תיכון מקיף.
החל מכיתה י' מתפצלים התלמידים לשני נתיבים: עיוני וטכנולוגי.
להלן המגמות הקיימות בביה"ס:

מגמות בנתיב העיוני לבחירה של צירוף מקצועות ברמת בגרות מלאה כגון: פיזיקה, ביולוגיה, שיווק ופרסום, תאטרון, ערבית, כימיה, מדעי החברה, מערכות צילום, לימודי המזרח התיכון, והחל מתשע"ו גם סינית מודרנית וספרות מוגברת.
מגמות בנתיב הטכנולוגי ברמת בגרות מלאה: המגמה לאמנויות העיצוב, המגמה לביוטכנולוגיה, המגמה להנדסת אלקטרוניקה, המגמה להנדסת תוכנה (מחשבים) והמגמה לתעשייה וניהול. בנוסף, לומדים בביה"ס גם תלמידי כיתות מב"ר, אתג"ר וטו"ב.

החל משנה"ל תשע"א לומדים כל תלמידי ביה"ס בבניין הראשי. מתוך כוונה לתת מענה לצרכיו של התלמיד כפרט ולהעניק לו, למרות גודלו של ביה"ס, את מלוא תשומת הלב לה הוא ראוי, מחולקת החטיבה העליונה מבחינה מינהלית לשלוש שכבות גיל. לכל שכבה- שני רכזים, יועצת ומזכירה.

מרכז למדעים, טכנולוגיה ואמנויות (אשכול פיס)
אשכול הפיס כמרכז מדעים, טכנולוגיה ואמנויות הוקם בשנת 1998.
 מטרתו העיקרית של המרכז להציג את יופיים ואת חשיבותם של המדע והטכנולוגיה לתלמידי חטיבות הביניים כאמצעי להקטנת חרדות מלימוד מקצועות אלו בחטיבה העליונה.
 בהיותו חלק מקרית החינוך עליו לחשוף את התלמידים לסוגיות מדעיות טכנולוגיות ולעודדם לבחור מגמות אלו בהמשך לימודיהם.
 אין ספק, כי הדרכים להשגת מטרה חשובה זו הן: התנסות מעבדתית, קיום אירועים ייחודיים ופרויקטים שונים והצבת מוצגים מדעיים טכנולוגיים להעשרת הסביבה הלימודים.
 נוסף על כך, על המרכז להפוך ל"חממה" עבור מורי החטיבות, בו יוכלו ליזום ולממש רעיונות יצירתיים לקידום ההוראה לפיתוח החשיבה המדעית בקרב התלמידים.
 אוירה של מדע וטכנולוגיה צריכה להיות לא רק במעבדות. לשם כך נדרשים מוצגים להפעלה עצמית, בהם יוכלו התלמידים להתנסות בעת ההפסקות ובכל עת שיחפצו. מוצגים מדעיים טכנולוגיים אלו, יוכלו לשרת לא רק את תלמידי חטיבות הביניים, אלא גם את כל באי המרכז, ובתוכם תלמידים מבתי הספר היסודיים אשר המרכז יוכל להפגישם עם עולם המדע והטכנולוגיה בדרך שונה מזו שניתן לבצע בבית ספרם.
היעדים להפעלת האשכול הם:

  1. פיתוח וחיזוק הדיאלוג בין צוותי המורים למדע ולטכנולוגיה משתי חטיבות הביניים.

  2. הקנית מיומנויות למידה וחשיבה מדעית.

  3. שילוב נושא מדעי החלל וכדור הארץ בתכנית הלימודים.

  4. טיפוח ועיצוב מצוינות בקרב תלמידים בעלי אוריינטציה ומוטיבציה בתחומי הדעת: טכנולוגיה ומדע.

  5. העשרת התצוגה של דגמים הממחישים עקרונות טכנולוגיים ומדעיים.

  6. הקמת תחנת מעקב אחר לוויינים ותחנה מטאורולוגית.

  7. שימוש בציוד חדשני בשיעורי המדע והטכנולוגיה.

  8. העשרה מדעית-טכנולוגית לתלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים.

  9. יצירת מסגרות אינטר-דיסציפלינריות ( עם גאוגרפיה, למשל)

  10. קיום חוגים במדע, טכנולוגיה ואומנויות לאוכלוסיות מגוונות.

שתפו באמצעות:

bottom of page