מאיר בן הרוש

חבר מועצת העיר יבנה

יו"ר ועד בארגון עובדי צה"ל

שתפו באמצעות: