top of page
לוגו.png
אינסטגרם.png
פייסבוק.png
טלפון.png
שמור-בטלפון.png
מייל.png
אתר.png
אודות.png
Anchor 1

יעל ארמה

.יושבת ראש האגודה

.אחראית על ניהולה השוטף והתקין של כלל האגודה

  • .התנהלות מול הסגן באופן ישיר ומול שאר בעלי התפקידים באופן עקיף

  • .בקרה על שלל הפרויקטים שהאגודה מוציאה לפועל

  • .ניהול ישיבות ההנהלה של האגודה

.נציגת הסטודנטים בוועדת משמעת ובוועדת ערעורים במכללה

.נציגת הסטודנטים בהתאחדות הסטודנטים הארצית.

.התנהלות שוטפת מול הנהלת המכללה.

.מורשית חתימה על מסמכים רשמיים של האגודה.

תיאום פגישה

שתפו באמצעות:

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האקדמית גליל מערבי הינה גוף סטודנטיאלי נבחר אשר מטרתו העיקרית היא לפעול למען ציבור הסטודנטים ללא מטרת רווח או מניעים פוליטיים.
 

האגודה נבחרת אחת לשנה/שנתיים בבחירות דמוקרטיות ישירות וחשאיות והיא מציעה את שירותיה לכלל ציבור הסטודנטים ודואגת לרווחתם במהלך לימודיהם הסטודנטיאליים בכל החוגים והתארים תוך שמירה וקידום האינטרסים האקדמיים והתרבותיים שלהם.
 

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות הינה גוף עצמאי אשר פועל על פי חוק רשם העמותות ומפוקח על ידי רואה חשבון ויועץ משפטי.

 

דאגתה הראשית של האגודה היא רווחתם של הסטודנטים בכל דרך אפשרית החל מייצוג ופתרון בעיות מול הסגל האקדמי, המנהלי וההנהלה הראשית, וכלה בארגון פעילויות, פרויקטים וממשקים לשיפור תנאי הסטודנט/ית בשנות לימודיו/ה במכללה.

 

בנוסף, האגודה דואגת לייצג את ציבור הסטודנטים בפני המכללה בכל העניינים האקדמיים הנוגעים ללימודיהם במכללה ובפני כל רשות, מוסד, גוף או אדם אחר.

 

כל הפעולות והשירותים של אגודת הסטודנטים נעשים ע"י סטודנטים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, ופעילויות האגודה המתקיימות במהלך כל השנה האקדמית הן מגוונות ומשפיעות על חיי הסטודנטים בתחומים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

 

הרכב בעלי התפקידים של האגודה מורכב ממספר חברים, כאשר היו"ר נבחר במסגרת הבחירות והוא ממנה את שאר התפקידים המקצועיים בעמותה: סגן יו"ר, רמ"ח רווחה, רמ"ח אקדמיה ודוברות, רמ"ח תרבות ופנאי ורמ"ח המגזר הערבי.

bottom of page